Operatör Olmak İçin Gerekli Şartlar ve Evraklar Nelerdir?

 
Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;
 
 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 2. 5 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş Vesikalık Fotoğraf
 3. Öğrenim Belgesi; Öğrenim Şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 4. Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu "G sınıfı sürücü olur" ibaresi yazacak,
 5. Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Aşağıdaki suçlardan adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi. (E-Devlet şifresi ile birlikte alınabilir)
  TÜRK CEZA KANUNUN 403Maddesi, uyuşturucu madde imal ve ithal etmek ticaretini yapmak veya bu işleri yapanlara yardımcı olmak. 404. Maddesi, uyuşturucu madde kullanmak,kullandırmak veya yanında bulundurmak. 572/2-3. maddesi, sarhoşluğu itiyat (alışkanlık) haline getirmek ve bu suçu iki defadan fazla işlemek.
  1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN ve TAKİBİNE DAİR KANUN 28. Maddesi, ateşli silah kaçakçık lığı yapmak. 29. Maddesi, Devletin mali siyasi iktisadi askeri idari güvenliğini bozacak türden kaçakçılık yapmak
  6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR ve BIÇAKLAR HAKKINDA KANUN 12. Maddesinin 3. ve takip eden fıkraları ateşli silahlar ile bunların mermilerini ülkeye sokmak, buna teşebbüs etmek veya bu suçu işleyenlere yardımcı olmak.
  Yukarıda sayılan suçlardan sabıka kaydı bulunan şahıslar "G Sınıfı Sürücü Belgesi" alamazlar. Daha önce  "G Sınıfı Sürücü Belgesi" almış olanlardan da yukarıda sayılan maddelerden hüküm
  giydikleri tespit edilmesi halinde  "G Sınıfı Sürücü Belgeleri"  iptal edilir.